AK Spiteller / Studiengang Chemie

Contact

ProfessorSecretary's Office
Professor Dr. Peter Spiteller
Universität Bremen
Studiengang Chemie
Leobener Straße NW2 C0041
D-28359 Bremen
E-Mail:
Telephone: 0049 421 218 63100
Fax: 0049 421-218-63102
Marion Schilling
Leobener Straße NW2 C0042
E-Mail:
Telefon: 0049 421-218-63101
Fax: 0049 421-218-63102